Z reklamných návrhov sa mi veľa nezachovalo, našiel som už len pár obrázkov.
Napríklad ilustráciu k novoročnému pozdravu pre predajcu športového oblečenia KAMA:...jeden reklamný obrázok pre firmu Biele Svetlo:
...no a toto firemné čierne tričko, vyrobené pre zamestnancov firmy ORACLE: